Màn hình P5.95 full màu cho Bộ Tư Lệnh Thông Tin Liên Lạc

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0

Màn hình LED P5.95 full màu cho Binh chủng Thông tin liên lạc, Quân đội Nhân dân Việt Nam là một binh chủng chuyên môn kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thuộc Quân chủng Lục quân, có chức năng bảo đảm thông tin liên lạc cho hệ thống chỉ huy trong toàn quân.

Binh chủng Thông tin liên lạc có ngày truyền thống là ngày 9 tháng 9 năm 1945. Vào ngày 7 tháng 9, Phòng Thông tin liên lạc quân sự được thành lập, do Hoàng Đạo Thúy làm Trưởng phòng.

Cục Thông tin liên lạc được thành lập ngày 31 tháng 7 năm 1949 trên cơ sở Phòng Thông tin liên lạc quân sự.

Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc được thành lập ngày 31 tháng 1 năm 1968 trên cơ sở Cục Thông tin liên lạc.

man hinh led p5.95

Mặt màn hình trước màn hình LED P10

p5.95 full mau trong nha

Mặt sau màn hình LED P10

man hinh p5.95 trong nha man hinh p5.95 full mau  man hinh led p5.95 full mau man hinh led p5.95 full mau trong nha

Khi công trình hoàn thành

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Subscribe to our list

Don't worry, we don't spam

How to add Email box
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare