Màn hình P10 ngoài trời cho Binh Chủng Thông Tin Liên Lạc

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0

Màn hình LED P10 cung cấp cho Binh Chủng Thông Tin Liên Lạc – Cùng với các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Binh chủng Thông tin liên lạc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng các cấp theo chỉ thị, hướng dẫn của trên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo cơ sở cho việc xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với tinh thần tích cực, chủ động, đề cao trách nhiệm trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, đến nay, toàn Đảng bộ Binh chủng đã có 239/239 chi bộ, 23/23 đảng bộ bộ phận, 30/43 đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành đại hội xong, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, hoàn thành tốt các nội dung theo quy định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình đó, sự lãnh đạo của Đảng bộ, mà trực tiếp là cấp ủy các cấp được thể hiện rõ nét trong từng phần việc cụ thể; vị thế người đứng đầu cấp ủy được khẳng định trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. Thường vụ Đảng ủy Binh chủng đã phát huy vai trò của cấp ủy cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới hoàn thiện công tác chuẩn bị, trọng tâm là dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, quy trình công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, ủy ban kiểm tra các cấp. Bởi, đây là những nội dung trọng tâm, cơ bản, trực tiếp quyết định đến thành công của đại hội. Đối với dự thảo báo cáo chính trị, các cấp ủy đã nghiên cứu kỹ và tuân thủ Hướng dẫn 5718/HD-CCT của Cục Chính trị Binh chủng. Theo đó, phần kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, chỉ rõ thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và công tác xây dựng Đảng. Đi sâu làm rõ công tác lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011-2020”; kết quả thực hiện 3 khâu đột phá1; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, nhiệm vụ lao động sản xuất, làm kinh tế, v.v. Phần phương hướng nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập trung quán triệt chủ trương lãnh đạo, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên, bám sát tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, bảo đảm vững chắc thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ, tăng cường công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng báo cáo chính trị thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể, nên đảm bảo chất lượng, tránh được biểu hiện chung chung, không làm rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và giải pháp lãnh đạo.

Hình ảnh thi công và lắp đặt công trình màn hình LED P10 full màu ngoài trời

man hinh led p10 full mau ngoai troi

Quá trình lắp đặt màn hình LED P10

man hinh p10 ngoai troi full mau

Lắp đặt màn hình LED P10

p10 ngoai troi full mau  man hinh p10 full mau ngoai troi  man hinh led ngoai troi p10

Khi hoàn thành chạy thành công màn hình LED P10

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Subscribe to our list

Don't worry, we don't spam

How to add Email box
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare