Card thu MRV330Q

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0

 

Tính năng

Card thu MRV300 là một model của Nova:

1/ Gồm 12 nhóm dữ liệu đầu ra RGBR’

2/ Gồm 24 nhóm dữ liệu đầu ra RGB

3/ Hỗi trợ độ phân giải: 256*220

4/ Hỗi trợ cấu hình đọc lại file

5/ Hỗi trợ sao chép chương trình

6/ Hỗi trợ theo dõi nhiệt độ

mrv330q

2 Comments

Leave a reply

Subscribe to our list

Don't worry, we don't spam

How to add Email box
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare