Card thu MRV300

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0

Tính năng

Card thu MRV300 là một model của Nova:

1/ Gồm 16 nhóm dữ liệu đầu ra RGBR’

2/ Gồm 20 nhóm dữ liệu đầu ra RGB

3/ Gồm 64 nhóm dữ liệu đầu ra nối tiếp

4/ Hỗi trợ độ phân giải: 256*220

5/ Hỗi trợ cấu hình đọc lại file

6/ Hỗi trợ sao chép chương trình

7/ Hỗi trợ theo dõi nhiệt độ

mrv300

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Subscribe to our list

Don't worry, we don't spam

How to add Email box
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare